Prijavom na DIDS dajete saglasnost da budete snimljeni na Konferenciji i da se fotografije i video snimci na kojima se nalazite mogu koristiti u RNIDS-ove komunikacione svrhe.