13:20 - 13:35 - ДИДС 2024

Студијa случаја: domen.rs

Портал на адреси domen.rs је за кратко време постао кредибилан и препознат извор конкретних, корисних информација који је на услузи предузећима и организацијама које послују у Србији – било локално, било међународно, и које нису имале никаву дилему у погледу избора .rs домена за свој сајт.

На њему сваког месеца објављујемо по интервју са људима који су носиоци локалних бизниса код нас и који истичу аргументе у прилог пословању на .rs домену, уз дотицање конкретних пословних тема, што је од посебне користи пре свега за све оне који су на почетку свог предузетничког пута.

Маријана Борковић

Маријана Борковић је дипломирала економију на Факултету за пословне студије Мегатренд Универзитета. Већ 10 година гради каријеру у области дигиталног маркетинга радећи у креативним агенцијама и продукцијама. Део је РНИДС маркетинг тима од почетка 2022. године и води пројекат Domen.rs, Локалац на интернету, организацију конференција ДИДС, RSNOG и друге пројекте.