Predrag Milićević

Savetnik je za marketing i komunikacije u RNIDS-u, u kom već dvanaest godina promoviše proizvode koji nemaju ni veličinu, ni oblik, ni boju, ni miris, ni ukus, ni težinu… koji su u potpunosti nevidljivi i neopipljivi, a bez kojih bi naš svakodnevni život izgledao sasvim drugačije.

Predavač je na teme internet identiteta i brendiranja, kao i različitih aspekata poslovnog prisustva na internetu.

Rezultati istraživanja: Prevencija bezbednosnih rizika u malim i srednjim preduzećima

Jedna od tradicija Dana internet domena Srbije jesu istraživanja čiji se rezultati premijerno publikuju tokom konferencije.
Ni DIDS 2024 neće biti izuzetak. Istraživanje “Prevencija bezbednosnih rizika za mala i srednja preduzeća” predstavlja koristan resurs ne samo za učesnike događaja, već i za celokupnu domaću internet zajednicu.
Istraživanje predstavlja konkretan doprinos osvetljavanju činjenica u vezi sa ovom aktuelnom, veoma kompleksnom temom.
Pitanja kojima se bavi istraživanje su:

  • U kojoj meri se mala i srednja preduzeća koja posluju u Republici Srbiji bave prevencijom rizika u oblasti informacione bezbednosti
  • Da li postoje razlike u prevenciji bezbednosnih rizika između preduzeća različite veličine, oblasti poslovanja i iz različitih regiona
  • Gde su rizici po informacionu bezbednost najveći
    Istraživanje je sproveo Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), na slučajnom uzorku malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u periodu od 9. januara do 2. februara 2024. godine, metodom telefonske ankete (CATI).
    Anketa je urađena sa vlasnicima, direktorima ili menadžerima koji su informisani o temi prevencije bezbednosnih rizika u svom preduzeću.