Предраг Милићевић

Саветник је за маркетинг и комуникације у РНИДС-у, у ком већ дванаест година промовише производе који немају ни величину, ни облик, ни боју, ни мирис, ни укус, ни тежину… који су у потпуности невидљиви и неопипљиви, а без којих би наш свакодневни живот изгледао сасвим другачије.

Предавач је на теме интернет идентитета и брендирања, као и различитих аспеката пословног присуства на интернету.

Резултати истраживања: Превенција безбедносних ризика у малим и средњим предузећима

Једна од традиција Дана интернет домена Србије јесу истраживања чији се резултати премијерно публикују током конференције.
Ни ДИДС 2024 неће бити изузетак. Истраживање “Превенција безбедносних ризика за мала и средња предузећа” представља користан ресурс не само за учеснике догађаја, већ и за целокупну домаћу интернет заједницу.
Истраживање представља конкретан допринос осветљавању чињеница у вези са овом актуелном, веома комплексном темом.
Питања којима се бави истраживање су:

  • У којој мери се мала и средња предузећа која послују у Републици Србији баве превенцијом ризика у области информационе безбедности
  • Да ли постоје разлике у превенцији безбедносних ризика између предузећа различите величине, области пословања и из различитих региона
  • Где су ризици по информациону безбедност највећи
    Истраживање је спровео Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС), на случајном узорку малих и средњих предузећа у Србији, у периоду од 9. јануара до 2. фебруара 2024. године, методом телефонске анкете (CATI).
    Анкета је урађена са власницима, директорима или менаџерима који су информисани о теми превенције безбедносних ризика у свом предузећу.