Dragan Marković

Predsednik @ ITN Group

Dragan Marković je redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za poljoprivredno mašinstvo, dopisni član Akademije inženjerskih nauka Srbije i predsednik ITN Group.

Prof. dr Dragan Marković diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1982. godine, zatim magistrirao 1987. godine, a doktorsku disertaciju odbranio je 1991. godine.
Posle diplomiranja 1982. godine zaposlio se u preduzeću 14. oktobar Kruševac – Institut za razvoj Beograd, gde je radio na razvoju građevinske i poljoprivredne mehanizacije. Od 1984. godine radi na Mašinskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za poljoprivredno mašinstvo, prvo u zvanju asistenta, od 1993. godine u zvanju docenta, od 1998. godine kao vanredni profesor, a od 2002. godine u zvanju redovnog profesora. U inženjersko-stručnom radu član je Inženjerske komore Srbije, autor je 14. patenata od kojih su 6 realizovani i serijski se danas proizvode.

1992. godine, sa suprugom Verom, osniva privatnu porodičnu kompaniju ITN. Nastala sa vizijom razvoja i implementacije novih tehnologija i tehnika u poljoprivredi i prehrambenoj industriji – ITN Group danas važi za regionalnog lidera u:
– Inženjeringu i distribuciji specijalizovane poljoprivredne mehanizacije u poljoprivredi – ITN AgroTech,
– Inženjeringu, projektovanju, proizvodnji i montaži kompletnih tehnoloških linija i opreme, industrijskih rashladnih sistema, elektro opreme i softvera za industriju hrane i pića po sistemu „ključ u ruke“ – ITN FoodTech,
– Preradi, finalnom pakovanju i izvozu zamrznutog voća i povrća direktno u hipermarkete širom sveta – ITN Eko Povlen.

ITN Group zapošljava mlade visokoobrazovane kadrove. Svoje proizvode i usluge uglavnom izvozi (preko 70%) na tržište EU, UK, Rusije i u mnoge druge zemlje. Svi projekti ITN FoodTech-a se izvode po sistemu „ključ u ruke“: Frikom, Friglo, Carnex, Agrokor, Podravka, Pik Bečej, PKB-Al Dahra, Nectar, Podrum Palić, IMLEK i mnogi drugi.

Porodične kompanije i naredni nivo

Tradicija obnovljenog privatnog preduzetništva u Srbiji je duga tek nešto više od 30 godina. To obično znači da su one generacije koje su u mladosti i naponu snage osnovale prva privatna preduzeća sada u životnom dobu u kome je potrebno doneti važne odluke koje se odnose na narednih nekoliko decenija kompanije. Proces uvođenja druge generacije u posao, ili profesionalizacije kompanije nije jednostavan. U svetu postoje vekovi tradicije i iskustava na koja je moguće pozvati se. Kod nas su ovakvi poduhvati i dalje pionirski, ali verujemo da su dobri primeri tranzicije biznisa veoma važni kao inspiracija i pokazatelj da pravi biznis preraste i nadraste osobe koje su ga stvorile.