Традиција сваког Дана интернет домена Србије a који ће се ове године одржати у уторак, 12. марта у београдском Дому омладине јесте премијерно представљање резултата истраживања.

Овог пута, реч ће бити о истраживању од значаја за дигитално пословање привредних субјеката у нашој земљи, конкретно малих и средњих предузећа.

Тема сајбер-заштите биће проширена предавањем о друштвеном инжењерингу као безбедносној претњи.

Резултати истраживања: О превенцији безбедносних ризика за мала и средња предузећа

Истраживање које је спровео Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) под називом “Превенција безбедносних ризика за мала и средња предузећа” бавило се следећим питањима: 

  • У којој мери се мала и средња предузећа која послују у Републици Србији баве превенцијом ризика у области информационе безбедности?
  • Да ли постоје разлике у превенцији безбедносних ризика између предузећа различите величине, области пословања и из различитих региона?
  • Где су ризици по информациону безбедност највећи?

Истраживање је спроведено на случајном узорку малих и средњих предузећа у Србији са власницима, директорима или менаџерима који су информисани о теми превенције безбедносних ризика у свом предузећу.

Заступљене су биле различите врсте делатности (производња, трговина и услуге), а међу испитанима је било 81,27% малих и 18,73% средњих предузећа, од којих више од половине послује дуже од 20 година.

Истраживање представља конкретан допринос осветљавању чињеница у вези са овом актуелном, веома комплексном темом. 

Учесници конференције ће тако, издвојили бисмо, сазнати како готово половина (47,67%) малих и средњих предузећа улаже константан напор на подизању свести о одговорности запослених у овој области пословања, или како то да 15,71% малих и средњих предузећа нема дефинисана правила и процедуре у вези са информационом безбедношћу. 

Детаљни резултати истраживања послужиће као полазна тачка дискусије у вези са сајбер-безбедношћу код нас и разматрања да ли смо у тој области део савременог света или пак каскамо за њим. 

“Друштвени инжењеринг у контексту информатичке безбедности”

Друштвени инжењеринг један је од најфасцинантнијих начина на које се технологија и психологија могу злоупотребити. Технологија извршава напад, али психологија је та која обезбеђује механизме стратегије и тактике напада. А стратегија се увек заснива на погађању правих мета у психи појединца који се напада. 

На овом предавању Ине Пољак сазнаћете како изгледа тактика напада из психолошке перспективе, које се то мете у психи особе нападају и зашто су толико ефектне, али и како припремити одбрану од замки у које нас сопствени мозак може увести скоро да и не приметимо.

ДИДС 2024 одржава се у класичном формату догађаја уживо, а организатор ће преносити конференцију путем свог YouTube канала.
Присуство конференцији је бесплатно. Због ограниченог броја места, регистрација посетилаца ограничена путем ДИДС 2024 сајта је обавезна.