Slavica Cicvarić Kostić

Slavica Cicvarić Kostić je redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predaje na Univerzitetu u Bolonji – Bologna Business School, a kao predavač gostovala je na nekoliko univerziteta i poslovnih škola u Evropi. Objavila je preko 100 radova u časopisima, knjigama i na konferencijama. 

Radi kao konsultant u oblasti marketinga i komunikacija za domaće i međunarodne kompanije i organizacije, kao i za institucije javne uprave. Praktično iskustvo stekla je radeći kao direktor za razvoj poslovanja u međunarodnoj konsultantskoj kompaniji i kao menadžer za odnose s javnošću u investicionoj kompaniji. Deo je tima za marketing i komunikacije u kompaniji koja razvija organizaciono i softversko rešenje za testiranje kandidata.

Panel: Ćirilica u brendingu

Pitanje jezika uvek nosi sa sobom političke, kulturne i identitetske dimenzije. Pismo, kao izraz jezika, odražava političko i kulturno nasleđe jednog naroda. Panel će istražiti koliko ćirilično pismo oblikuje naš identitet. Da li je ćirilica neodvojiva od našeg identiteta i da li doprinosi našoj autentičnosti? Kako se ćirilica percipira u Srbiji a kako je vide druge nacije? Kako utiče na imidž Srbije? Da li ima mesta za ćirilicu u savremenom digitalnom dobu? Kolika je estetska vrednost ćirilice? Ovo su neka od pitanja koja će biti tema panela, i na koje ćemo pokušati da pružimo odgovore.