Милован Звијер

Aдвокат и партнер @ Four Legal

Милован је специјализован за пружање правног саветовања у М&А трансакцијама (тј. поступцима куповине и продаје компанија, разних врста реорганизације и реструктурирања и статусних промена) и другим поступцима преноса пословања, са посебним акцентом и искуством у поступцима транзиције у власништву и управљању у породичним компанијама.
Поред наведеног, Милован такође пружа правно саветовање у сложеним питањима компанијског и уговорног права, као и саветовање о радноправним питањима домаћим и међународним клијентима тј. зависним друштвима глобалних компанија које послују у региону.
Милован је завршио званичну обуку за медијатора и консултант у оквиру ASEE Центра за развој породичних компанија.

Породичне компаније и наредни ниво

Традиција обновљеног приватног предузетништва у Србији је дуга тек нешто више од 30 година. То обично значи да су оне генерације које су у младости и напону снаге основале прва приватна предузећа сада у животном добу у коме је потребно донети важне одлуке које се односе на наредних неколико деценија компаније. Процес увођења друге генерације у посао, или професионализације компаније није једноставан. У свету постоје векови традиције и искустава на која је могуће позвати се. Kод нас су овакви подухвати и даље пионирски, али верујемо да су добри примери транзиције бизниса веома важни као инспирација и показатељ да прави бизнис прерасте и надрасте особе које су га створиле.