Lokacija

Dom omladine Beograda


Makedonska 22,
11000 Beograd

Dom omladine Beograda je ustanova kultura i obrazovanja Grada Beograda, koja još od 1964. godine kreira i organizuje programe za mlade i u saradnji sa mladima.

Dom omladine Beograda ostvaruje intenzivnu saradnju i aktivnu komunikaciju sa brojnim kulturnim, obrazovnim i naučnim ustanovama, omladinskim i studentskim asocijacijama, te sa vladinim i nevladinim organizacijama. Takođe, realizuje programske aktivnosti sarađujući sa brojnim ustanovama kulture i umetnosti širom Srbije, u regionu i na međunarodnom nivou.

Fotograf: Stanislav Milojković