Tihe internet revolucije

Iza nas je deset DIDS konferencija i deset velikih priča o internetu. Iz godine u godinu, DIDS je bio hroničar tihih internet revolucija. Jedanaesti DIDS načinje novu dekadu krupnih pitanja sa ambicijom da pokaže gde smo danas i kuda, možda, idemo, prisećajući se toga odakle smo pošli i šta nam se u međuvremenu dešavalo.

DIDS 2020 pokreće pitanje da li zarad nastojanja da se obezbedi više nego potrebna privatnost korisnicima interneta zapravo se žrtvuje njihova bezbednost. Da li novi protokoli koji omogućavaju privatnost pristupa željenoj lokaciji istovremeno urušavaju osnovnu strukturu interneta, i kako to utiče na iskustvo krajnjih korisnika. Da li ćemo prepuštajući tehnološkim divovima da brinu o našoj privatnosti na internetu na kraju ceo internet zapravo gledati njihovim očima?