Konferenciju je otvorio Milan Dobrijević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, koji je istakao da Ministarstvo pristup internetu posmatra kao osnovno ljusko pravo, a da je pandemija pokazala da internet zaista jeste bio neophodan da bi se praktikovala osnovna ljudska prava. Pomenuo je da 98% domaćinstava u Srbiji ima pristup 4G mobilnom internetu, oko 70% ima pristup superbrzom internetu, ali da i dalje postoji potreba za daljim širenjem dostupnosti imajući u vidu da 10-12% domaćinstava nema odgovarajući pristup fiksnom, brzom internetu.

Publici se obratio i Leonid Todorov, direktor Udruženja registara nacionalnih domena najvišeg nivoa azijsko-pacifičkog regiona (APTLD), koji je govorio o tome kako ova organizacija funkcioniše, o rastu broja registrovanih nacionalnih domena na tržištima ovih registara, ali i ukupnom udelu na tržištima spram generičkih domena.

Slogan konferencije glasio je „Novi prioriteti“, pa je direktor Fondacije RNIDS, Dejan Đukić, govorio o prioritetima u narednom periodu, donošenju petogodišnje strategije razvoja, i istakao da se RNIDS-ov osnovni prioritet ne menja, a to je visoka dostupnost servisa. Pomenuo je izazove sa kojima su se internet stejkholderi susreli tokom pandemije, od nelegalnih aktivnosti na internetu koje su zahtevale brze reakcije, do uspešne saradnje sa brojnim institucijama da bi srpski deo interneta bio što bezbedniji za sve korisnike.