Од 2012. до 2014. радио је у Управи за дигиталну агенду као помоћник директора. Бавио се успостављањем електронских јавних сервиса и развојем националног портала е-Управа, реформом државне управе и европским интеграцијама кроз увођење информационих технологија. Од 2009. до 2012. радио је у Министарству рада и социјалне политике као пројект менаџер и координатор ИТ компоненте пројекта ДИЛС, под покровитељством Светске банке.

Професионални фокус му је на политикама развоја електронског пословања, сајбер безбедности, информационо-комуникационе инфраструктуре, применом ИКТ-а у систему образовању и развоју сервиса е-Управе. Дипломирао на Електротехничком факултету, Универзитета у Београду. Председавао Радном групом која је израдила Закон о информационој безбедности.

Покровитељи: