Сајт је иновативно педагошко и технолошко решење које помаже људима да науче, разумеју и савладају математику. Технолошка платформа "Beehive" користи да путем Интернета учини доступним хиљаде математичких филмова, велики број питања, тестова и провера знања, помоћних материјала и осталих дидактичких средстава. Омогућава и извођење наставе на Интернету, интерактиван контакт са професорима, планирање времена и заказивање часова.

Покровитељи: