Небојша Јокић је дипломирани инжењер електротехнике и магистар информатичких наука. Радио је у више приватних компанија које су се бавиле информационим технологијама, а од 1998. прелази у МУП Републике Србије где је радио на пословима везаним за безбедност информација, телекомуникациону инфраструктуру и комутационе системе, као и на више руководећих радних места у Управи за везу и криптозаштиту.

Тренутно је начелник Центра за реаговање на нападе на информациони систем, нове организационе јединице у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Посебно је заинтересован за правни, организациони и технички аспект сајбер безбедности, криптологију и подизање свести.

Покровитељи: