Блог је посвећен настојању да се подигне ниво свести о важности пословне културе организација, као и појединаца.

Покровитељи: