Платформа „Фандрејзинг“ је покренута са циљем да фандрејзерима BELhospice центра пружи неопходну подршку у вођењу њихових личних фандрејзинг кампања и да својим донаторима олакша процес уплате донација.

Покровитељи: