„Benchmark“ је најпопуларнији ИКТ медиј у Србији, који на дневном нивоу информише, едукује и саветује посетиоце кроз мноштво садржаја, из свих области ИТ индустрије и телекомуникација. Основна идеја је да свако може да пронађе информацију за себе, сходно својим интересовањима, потребама и нивоу знања.

Покровитељи: