Медији

Прес инфо: DIDS2018-Pressinfo.pdf (646 kB)
Илустрације уз текстове: dids2018-ilustracije (JPG и PDF, 1,14 MB)
Логотипи ДИДС 2018: dids2018-logo (PDF, 41 kB)
Логотипи РНИДС-а и националних домена

Особа за контакт:
Предраг Милићевић, моб. 060-0120-551,
predrag.milicevic@rnids.rs

Контакт са медијима:
Драгана Пешић Левић, моб. 062-252-366,
dragana@blink-blink.co.rs

#dids2018